lördag 7 september 2019


                                            Tempo DM lördagen den 14 september.Samlingsplats mitt i bilden vid Finstakilen. Vid korsningen Gamla Norrtäljevägen - Rialavägen.


Samling vid parkeringsplatsen norr om korsningen. Start vid busshållplats in på Rialavägen.
Vändpunkt i höjd med Largen på Rialavägen.

                                    Linje DM söndagen den 15 september.Samlingsplats vid Roslagsbro IF:s klubbhus norr om fotbollsplanerna. (Vid pilen för Roslagsbro Service & Framtid ek för.)