söndag 5 maj 2019

Inbjudan till Roslagsbro linje


                                                                                                           

Inbjudan till
Roslagsbro linje
Söndagen den 25 augusti 2019
Start och mål vid Drottningdal ca 13 km nordost om Norrtälje

Anmälan                                      Klass        Distans
Senast 17 augusti 2019              H75           69 km
via IndTA                                     H70           69 km
                                                    H65           69 km
                                                    H60           69 km
Anmälningsavgifter                    H55           92 km
Master M/D 30-75 350 kr            H50           92 km               
Elit M/D 350 kr                            H40           92 km
                                                    H30           92 km
                                                    D30>          62 km
                                                    HElit         115 km
                                                    DElit           92 km
Efteranmälan
Senast 21 augusti 2019
mot 100 kr extra avgift.

Startavgift inbetalas samtidigt som
anmälan på PG 633573-1. Uppge namn och chipnummer.

Vi använder SCF:s chip-tidtagning vid tävlingar för alla klasser. Chip finns att hyra för 200 kronor för den som inte har eget.

Deltagande sker på egen risk och i enlighet med SCF:s tävlingsregler samt efter gällande trafikregler.

Kontaktman:
Lars Staf, 0725272776, lars.staf@live.se

Inbjudan godkänd av chefkommissarie Magnus Östberg.