torsdag 11 september 2014

MOUNTAINBIKE OCH LITE LÖP INFO

Lite lugnt med gemensamma CK NORRTÄLJE aktiviteter runt Kvisthamra Bikepark leden då det är en hel del andra tävlingar runt om i Sverige just nu men det händer grejer ändå vid Kvisthamra backen och.... lite utanför om man vill få fin träning. Först och främst gör vi lite reklam för Norrtälje höjdare. 
Norrtälje Höjdare
14 september arrangeras Norrtälje Höjdare en löpartävling där Du springer uppför och nedför Kvisthamrabacken.
Barnklasser från 500 m till 1000 m  Upptill 13 år gratis deltagande. Pojkar flickor från däröver samt vuxna 1500 till 2000 m 100:-  Anmälan vid startplatsen/ Nedanför kvisthamra slalombacke, senast kl 10:00.
Mer info kontakta J-O Andersson 070-265 39 74
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vill man få lite nya mountainbike utmaningar så fick jag ett mail om detta!! Spana in och åk och testa:

Jag/Örjan har utvecklat ett nytt område för MTB-cykling i Dillingby skogar, 10 km SV om Norrtälje. 

Området består av berghällar med intressanta tekniska passager. Hällarna är överlag rundare och mera mossbevuxna än i Hellas. Totalt finns i dagsläget 7.2 km leder och 2.2 km grusväg. Kör man dem i båda riktningarna blir det förstås dubbelt. Lederna är i allmänhet lättare i sydlig färdriktning. Samtliga leder är tätt snitslade i gult (förslag på mer synlig snitsel mottages varmt). Ledernas dragningen kan ibland vara lite diffus = det behövs mera cykling. Området har potential för flera leder och varianter. 

Jag har ritat en "exakt" ledkarta i Google Maps Engine (GPS är ju så där). Svårighetsgradering enligt systemet grön-blå-röd-svart. Grått betyder ledande av cykel och oftast dålig snitsling. 
Några intressanta passager har fått en gul stjärna. Några bångliga passager har fått en orange stående kvadrat. 

Det är fritt fram att cykla och göra egna leder och varianter. Förslag och synpunkter på ledernas dragning mottages varmt. Området är folktomt (jag har inte mött en enda människa under sommaren) med reservation för jaktsäsongen. Markägaren är känd men inte vidtalad. 

Det finns EN angiven parkeringsplats, vänligen använd den. Vänligen respektera hastighetsbegränsningen 30 km/h. Sakta gärna ned ordentligt vid möte av hästar. 

Ur Maps Engine kommer KML-filer som nu är konverterade till enskilda GPX-filer. En offline-karta (KMZ-filen) kan t.ex. importeras till appen CustomMaps för Android. Området har hygglig mobil-täckning för åtminstone Telia. 

Länk till kartan i Maps Engine: 
https://mapsengine.google.com 
Länk till GPX, KML och KMZ filer, och diverse bilder, och ChangeLog: 
http://1drv.ms 

Bild på Näsdroppet: