måndag 27 februari 2012

NYHETER


Årsmötet är spikat 
och det blir måndagen den 19 mars kl 19:00 i Familjenshus på adressen Drottning kristinasväg 70A
Välkomna!