måndag 5 augusti 2019

Roslagsbro linje. Inbjudan 2.

Inbjudan del 2 

Roslagsbro linje den 25 augusti 2019 

Preliminära starttider (Kan komma att ändras beroende på antalet inkomna anmälningar.)

H60 till och med H75 - Start kl. 08.00 
H30 - Start kl. 08.30 
D30 till och med D75 - Start kl. 10.20 
H50 och H55 - Start kl. 11.30 
H40 - Start kl. 12.25 
HElit - Start kl. 14.00 
DElit - Start kl. 15.15 

D30-D75 kör 3 varv och rätt distans skall vara 69 km. 

HElit kör 6 varv, vilket innebär 138 km. (D.v.s. 23 km längre än i den tidigare inbjudan.) Till denna inbjudan bifogas karta över tävlingsbanan.

 /Lars Staf

CK NORRTÄLJE